Caribe dê-kṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Caribe Dê-kṳ̆ dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋
Caribe dê-kṳ̆

Caribe dê-kṳ̆ sê cī Caribe Hāi gâe̤ng ĭ biĕng-dău siŏh kuàng hāi-gièng gì dê-kṳ̆.