Caribe Hāi

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Caribe Hāi

Caribe Hāi, iâ hô̤ lā̤ Caribbean Hāi, sê diŏh Mĕ̤k-să̤-gŏ̤ Yucatán Buáng-dō̤ gâe̤ng Dṳ̆ng Mī-ciŭ cĭ găng gì siŏh ciáh hāi.