Carroll Gông (Mississippi)

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Carroll Gông
—  Gông  —
Carroll County, Mississippi
Carroll Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Mississippi
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Carroll GôngMī-guók Mississippi gì siŏh ciáh gông.