Carroll Gông (Tennessee)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Carroll Gông
—  Gông  —
Carroll County, Tennessee
Carroll Gông gì ôi-dé
Carroll Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Tennessee
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Carroll GôngMī-guók Tennessee gì siŏh ciáh gông.