Catahoula Gông (Louisiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Catahoula Gông
—  Gông  —
Catahoula County, Louisiana
Catahoula Gông gì ôi-dé
Catahoula Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Louisiana
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Catahoula GôngMī-guók Louisiana gì siŏh ciáh gông.