Catron Gông (New Mexico)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Catron Gông
—  Gông  —
Catron County, New Mexico
Catron Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New Mexico
Uōng-câng www.catroncounty.us

Catron GôngMī-guók New Mexico gì siŏh ciáh gông.