Cavalier Gông (North Dakota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Cavalier Gông
—  Gông  —
Cavalier County, North Dakota
Cavalier Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Dakota
Uōng-câng www.ccjda.org

Cavalier GôngMī-guók North Dakota gì siŏh ciáh gông.