Chái Ĭ-lìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chái Ĭ-lìng

Chái Ĭ-lìng (蔡依林, 1980 n. 9 ng. 15 h. - ) sê Dài-uăng gì siŏh ciáh nṳ̄ gŏ̤-chiū.