Chék-dèu-lô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chék-dèu-lô (七條路[1][2]), iâ hô̤ lā̤ Ái-dâi-huà (愛大華), sê Mā-lài-să̤-ā Pék-lék-ciŭ (霹靂州) Mâng-ṳ̀ng-gâing (曼絨縣) gì siŏh-ciáh sĭng-chŏng.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 陳世傳. 南來文脈紮愛大華. 星洲日报. 2016-10-18 (cmn). "開埠已百年歷史的愛大華(Ayer Tawar)與福州人南來開墾實兆遠的歷史是一脈相承的,當年的福州先賢是從開墾甘文閣開始,一路延伸開墾了二條路、三條路、五條路,一直到了七條路(愛大華),即使到了今天,愛大華年長一輩的居民,還習慣把愛大華喚爲七條路(古田話)。" 
  2. 隔江山色. 七條路文物館——愛大華那些事. 星洲日报. 2019-03-06 (cmn). "实兆远开阜之初,以甘文阁为商贸中心,随着一次次的扩展,依序出现了“二条路”、“三条路”等小镇,最后扩展至“七条路”,亦即现在的爱大华。如今“四条路”已经湮没不见,“六条路”也极少人提及矣。"