Chék-sĭng-nā̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chék-sĭng-nā̤ (七星奶) iâ hô̤ lā̤ Chék-nā̤ (戚奶), sê Hók-ciŭ nè̤ng sáng gì siŏh ciáh sìng. Nguòng miàng Kŏ̤ Nguŏh-sĕng (柯玉笙).