Chói-siĕk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Chói-siĕk

Chói-siĕk(嘴舌) sê chói diē-sié buóh gì iā duâi gì siŏh déng nṳ̆k, dò̤ lā̤ kṳ̆-biék siăh gì nó̤h dâi-dŏng gì ê. Chói-siĕk iâ sê nè̤ng gōng-uâ gì siŏh ciáh iā dâe̤ng-iéu gì ké-guăng.