跳至內容

Chói-siĕk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Chói-siĕk

Chói-siĕk (嘴舌) sê chói diē-sié buóh gì iā duâi gì siŏh déng nṳ̆k, dò̤ lā̤ kṳ̆-biék siăh gì nó̤h dâi-dŏng gì ê. Chói-siĕk iâ sê nè̤ng gōng-uâ gì siŏh ciáh iā dâe̤ng-iéu gì ké-guăng.