跳至內容

Chăng-màng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chăng-màng (眚盲, 青盲) sê mĕ̤k-ciŭ ché̤ṳ mâ̤ diŏh nó̤h gì bâng.