Chṳ̄-nuăng-ké

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ô siŏh cṳ̄ng chṳ̄-nuăng-ké, kŭi kī kó̤ dĕng-gòng săng cūng-kuáng

Chṳ̄-nuăng-ké (取暖器), cêu-sê dò̤ lā̤ chṳ̄-nuăng sāi gì nó̤h. tiĕng chéng gì sèng-âu, chṳ̄-nuăng-ké kŭi kī, cêu ô gáu iĕk kó̤.