Charles Mix Gông (South Dakota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Charles Mix Gông
—  Gông  —
Charles Mix County, South Dakota
Charles Mix Gông gì ôi-dé
Charles Mix Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ South Dakota
Uōng-câng charlesmix.sdcounties.org

Charles Mix GôngMī-guók South Dakota gì siŏh ciáh gông.