Charlton Gông (Georgia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Charlton Gông
—  Gông  —
Charlton County, Georgia
Charlton Gông gì ôi-dé
Charlton Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Georgia
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Charlton GôngMī-guók Georgia gì siŏh ciáh gông.