跳至內容

ChatGPT

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

ChatGPT (Ĭng-ngṳ̄: Chat Generative Pre-trained Transformer), ciòng-miàng hô̤ lā̤ Chó̤i-chuāng Sĕng-sìng Ê̤ṳ-hông-liêng Diông-uâng-ké, sê OpenAI kăi-huák gì ìng-gĕ̤ng dé-nèng chó̤i-chuāng gĭ-hâi-nè̤ng tiàng-sê̤ṳ, 2022 nièng 11 nguŏk gŭng-buó ké̤ṳk dâi-gă-nè̤ng sāi.