Chautauqua Gông (Kansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Chautauqua Gông
—  Gông  —
Chautauqua County, Kansas
Chautauqua Gông gì ôi-dé
Chautauqua Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Kansas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Chautauqua GôngMī-guók Kansas gì siŏh ciáh gông.