Chaves Gông (New Mexico)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Chaves Gông
—  Gông  —
Chaves County, New Mexico
Chaves Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New Mexico
Uōng-câng co.chaves.nm.us

Chaves GôngMī-guók New Mexico gì siŏh ciáh gông.