Chechen-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chechen-ngṳ̄ (Нохчийн мотт) sê Caucasus ngṳ̄-hiê gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, iâ sê Chechnyaguăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng.

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Chechen-ngṳ̄ Wikipedia