Chió

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chió

Chió (厝, sĭk-cié tĕ̤k-ĭng „Chuó“) sê siŏh cṳ̄ng kī lā̤ dò̤ ké̤ṳk nè̤ng dêu gì nó̤h.