Chittenden Gông (Vermont)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Chittenden Gông
—  Gông  —
Chittenden County, Vermont
Chittenden Gông gì ôi-dé
Chittenden Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Vermont
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Chittenden GôngMī-guók Vermont gì siŏh ciáh gông.