Choctaw Gông (Mississippi)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Choctaw Gông
—  Gông  —
Choctaw County, Mississippi
Choctaw Gông gì ôi-dé
Choctaw Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Mississippi
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Choctaw GôngMī-guók Mississippi gì siŏh ciáh gông.