Christian Gông (Illinois)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Christian Gông
—  Gông  —
Christian County, Illinois
Christian Gông gì ôi-dé
Christian Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Illinois
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Christian GôngMī-guók Illinois gì siŏh ciáh gông.