跳至內容

Chulym-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Chulym-ngṳ̄
Ось тили, тадар тили
Huák-nguòng guók  Ngò̤-lò̤-sṳ̆
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
40
ngṳ̄-hiê
Turkic ngṳ̄-cŭk
  • Chulym-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Kyril cê-mō̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3 clw
Glottolog chul1246
ELP Chulym
Ciā ùng-ciŏng bău-guák IPA hù-hô̤. Nâ-sê mò̤ siŏng-guăng cê-hìng ciĕ-tì, nṳ̄ kō̤-nèng â̤ káng diŏh ông-hô̤, huŏng-kuŏng hĕ̤k-ciā gì-tă hù-hô̤, mò̤-niĕ-ài hiēng-sê Unicode cê-hù. Chiāng nṳ̄ káng Help:IPA.

Chulym-ngṳ̄Turkic ngṳ̄-cŭk gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng. Gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng gōng ciā uâ gì chă-bók-dŏ̤ ô 40 nè̤ng.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]