Ciáng-sê gâe̤ng ng-sê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông Ciáng-sê“ (正是) gâe̤ng „Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông ng-sê“ (伓是), sê huòi-dák ông-dà̤ sāi gì lâng bĭh sṳ̀. „Ciáng-sê“ sê kēng-dêng gì huòi-dák,„ng-sê“ sê pī-dêng gì huòi-dák.