Cièng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Cièng

Cièng(錢) iâ hô̤ lā̤ huó-bê(貨幣), sê găk siŏh ciáh dĕk-biék gì guók-gă hĕ̤k-ciā gĭng-cá̤-tā̤ diē-sié â̤ dé̤ṳng có̤ ŭk-cṳ̆ hĕ̤k-ciā dēng-gá gău-uâng gì siŏh cṳ̄ng dĕk-sṳ̀ siŏng-pīng.