Ció-ĭng Hù-hô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ció-ĭng Hù-hô̤ (注音符號), iâ hô̤ lā̤ Ció-ĭng Cê-mō̤ (注音字母) hĕ̤k-ciā Ció-ĭng (注音), sê Ngù Géng-hèng diŏh 1912 nièng gáu 1913 nièng huák-mìng gì siŏh cṳ̄ng Háng-ngṳ̄cê-mō̤ hù-hô̤.

Huák-dĭng-biēu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ció-ĭng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ció-ĭng IPA gāi-siók
[] ~ [p]
[]
[m]
[f]
[] ~ [t]
[]
[n]
[l]
[ɡ̊] ~ [k]
[]
[h] ~ [χ]
[d̥ʑ̥]
[tɕʰ]
[ɕ]
[ɖ̥ʐ̥]
[ʈʂʰ]
[ʂ]
[ʐ]
[d̥z̥]
[tsʰ]
[s]

Ông-mō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ció-ĭng IPA gāi-siók
Dăng mō̤-ĭng
[ɑ]
[ɔ]
[ə]
[i]
[u]
[y]
[əɻ]
Sĕ̤ng mō̤-ĭng gâe̤ng săng mō̤-ĭng
[aɪ̯]
[ɑo̯]
[ɔʊ̯]
[ɛɪ̯]
ㄧㄚ [i̯a]
ㄧㄠ [i̯ɑo̯]
ㄧㄛ [i̯ɔ]
ㄧㄡ [i̯oʊ̯]
ㄧㄝ [i̯ɛ]
ㄨㄚ [u̯ɑ]
ㄨㄞ [u̯aɪ̯]
ㄨㄛ [u̯ɔ]
ㄨㄟ [u̯eɪ̯]
ㄩㄝ [y̆ɛ]
-n siŭ-muōi
[an]
ㄧㄢ [i̯ɛn]
ㄨㄢ [u̯an]
ㄩㄢ [y̆ɛn]
[ən]
ㄨㄣ [u̯ən]
ㄧㄣ [in]
ㄩㄣ [yn]
-ng siŭ-muōi
[ɑŋ]
ㄧㄤ [i̯ɑŋ]
ㄨㄤ [u̯ɑŋ]
ㄨㄥ [ʊŋ]
ㄩㄥ [i̯ʊŋ]
[ʌŋ]
ㄨㄥ [u̯ʌŋ]
ㄧㄥ []