Ciē-chái

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ciē-chái

Ciē-chái (紫菜), sê siŏh lôi â̤ siăh gì è̤ng-chó̤ gì tūng-chĭng.