跳至內容

Ciŏ Hĭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ciŏ Hĭ

Ciŏ Hĭ hĕ̤k-chiā Cuŏ Hĭ (朱熹, 1130 n. - 1200 n.), Nàng-sóng Gŏng-nèng dĕ̤ng-lô Hŭi-ciŭ Ù-nguòng (gĭng-dáng gì Gŏng-să̤ Ù-nguòng) nè̤ng, Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng chók-miàng gì ṳ̀-gă sṳ̆-siōng-gă, ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ Ciŏ-cṳ̄ (朱子). Tiàng Ciŏ Lī-hŏk cêu sê ĭ gâe̤ng Tiàng Hô̤, Tiàng Ì tì-chók lì gì.