跳至內容

Ciŏng-lài

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ciŏng-lài (將來) sê siŏh ciáh tiŭ-chiôngsì-găng gái-niêng, sê cī gó muôi huák-sĕng guó gì ìng-ŭk hĕ̤k-ciā dâi-gié.

Hók-ciŭ-uâ diē-sié iā ciēu sāi ciā sṳ̀, ék-buăng sāi „mìng-dáng“ (明旦) hĕ̤k-ciā „â-nĭk“ (下日).