Cimarron Gông (Oklahoma)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Cimarron Gông
—  Gông  —
Cimarron County, Oklahoma
Cimarron Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Oklahoma
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Cimarron GôngMī-guók Oklahoma gì siŏh ciáh gông.