Claiborne Gông (Louisiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Claiborne Gông
—  Gông  —
Claiborne County, Louisiana
Claiborne Gông gì ôi-dé
Claiborne Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Louisiana
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Claiborne GôngMī-guók Louisiana gì siŏh ciáh gông.