Claiborne Gông (Mississippi)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Claiborne Gông
—  Gông  —
Claiborne County, Mississippi
Claiborne Gông gì ôi-dé
Claiborne Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Mississippi
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Claiborne GôngMī-guók Mississippi gì siŏh ciáh gông.