Clark Gông (South Dakota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Clark Gông
—  Gông  —
Clark County, South Dakota
Clark Gông gì ôi-dé
Clark Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ South Dakota
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Clark GôngMī-guók South Dakota gì siŏh ciáh gông.