Cleveland Gông (Arkansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Cleveland Gông
—  Gông  —
Cleveland County, Arkansas
Cleveland Gông gì ôi-dé
Cleveland Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Arkansas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Cleveland GôngMī-guók Arkansas gì siŏh ciáh gông.