Columbia Gông (Arkansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Columbia Gông
—  Gông  —
Columbia County, Arkansas
Columbia Gông gì ôi-dé
Columbia Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Arkansas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Columbia GôngMī-guók Arkansas gì siŏh ciáh gông.