Covington Gông (Mississippi)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Covington Gông
—  Gông  —
Covington County, Mississippi
Covington Gông gì ôi-dé
Covington Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Mississippi
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Covington GôngMī-guók Mississippi gì siŏh ciáh gông.