Crenshaw Gông (Alabama)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Crenshaw Gông
—  Gông  —
Crenshaw County, Alabama
Crenshaw Gông gì ôi-dé
Crenshaw Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Alabama
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Crenshaw GôngMī-guók Alabama gì siŏh ciáh gông.