Crittenden Gông (Arkansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Crittenden Gông
—  Gông  —
Crittenden County, Arkansas
Crittenden Gông gì ôi-dé
Crittenden Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Arkansas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Crittenden GôngMī-guók Arkansas gì siŏh ciáh gông.