Crittenden Gông (Kentucky)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Crittenden Gông
—  Gông  —
Crittenden County, Kentucky
Crittenden Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Kentucky
Uōng-câng www.marionky.gov/index.shtml

Crittenden GôngMī-guók Kentucky gì siŏh ciáh gông.