Crockett Gông (Tennessee)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Crockett Gông
—  Gông  —
Crockett County, Tennessee
Crockett Gông gì ôi-dé
Crockett Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Tennessee
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Crockett GôngMī-guók Tennessee gì siŏh ciáh gông.