Crockett Gông (Tennessee)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Crockett Gông
—  Gông  —
Crockett County, Tennessee
Crockett Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Tennessee
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Crockett GôngMī-guók Tennessee gì siŏh ciáh gông.