Cumberland Gông (Illinois)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Cumberland Gông
—  Gông  —
Cumberland County, Illinois
Cumberland Gông gì ôi-dé
Cumberland Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Illinois
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Cumberland GôngMī-guók Illinois gì siŏh ciáh gông.