Cumberland Gông (Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Cumberland Gông
—  Gông  —
Cumberland County, Virginia
Cumberland Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Virginia
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Cumberland GôngMī-guók Virginia gì siŏh ciáh gông.