跳至內容

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


(茶) sê siŏh cṳ̄ng sāi dà-niŏh páu gì īng-lâiu.

Dà siăh uòng diông giâ gì niŏh-niŏh hô̤ lā̤ dà-kŭk.