Dài-dĕ̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
"Dài-dĕ̤ng" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "台東", dók cē̤-nē̤.

Dài-dĕ̤ng-gâing (臺東縣) sê Dài-uăng dĕ̤ng-nàng-buô gì siŏh ciáh gâing.