Dài-uăng Gĭ-céng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dài-uăng Gĭ-Céng

Dài-uăng Gĭ-céng (台灣基進), iâ gāng-chĭng Gĭ-céng-dōng (基進黨), sê Dài-uăng gì siŏh ciáh céng-dōng. 2016 nièng 5 nguŏk 15 hô̤, diŏh Gŏ̤-hṳ̀ng sìng-lĭk.