跳至內容

Dái-sĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Siŏh-ciáh dái-sĭng-hī gì nṳ̄-gái

Dái-sĭng (帶身), bô gó dái-sĭng-hī (帶身喜), cṳ̆-ngṳ̄ sê gōng êng-sĭng (妊娠), huài-êng (懷孕), cī puŏi-tăi hĕ̤k-chiā tăi-ì [en] găk buô-ṳ̄-lôi chĭ-séng (雌性) gì sĭng-tā̤ diē-sié êng-ṳ̆k (孕育), sìng-diòng (成長) gì guó-tiàng[1].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]