Dâi-nĭk-buōng Dá̤-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dâi-nĭk-buōng Dá̤-guók

Dâi-nĭk-buōng Dá̤-guók (Nĭk-buōng-ngṳ̄: 大日本帝国 (だいにっぽんていこく)) sê Nĭk-buōng diŏh 1868 nièng gáu 1945 nièng cĭ găng sāi gì guók-hô̤. Cī siŏh dâung sì-găng dâi-dŏng, Nĭk-buōng kăi-sṳ̄ Mìng-dê Mì-sĭng, biéng siàng siŏh ciáh huák-dăk giòng-duâi gì guók-gă. Gáu-muōi-lāu kăi-sṳ̄ chĭng-liŏh biĕng-dău gì guók-gă, bău-guák Dṳ̆ng-guók. 1941 nièng, Nĭk-buōng huák-dông Tái-bìng-iòng Ciéng-cĕng, có̤i cṳ̄ng găk 1945 nièng ké̤ṳk Mī-guók páh suŏ dàu-hòng, cuòi iâ â̤ dé̤ṳng sáung Nê Ciéng gì ciék-sók. Téng cuòi ī-hâiu, Nĭk-buōng cêu mò̤ sāi Dâi-nĭk-buōng Dá̤-guók ciā guók-hô̤ lāu. 1947 nièng, Nĭk-buōng ciáng-sék giĕ-dêng gāi guók-hô̤ Nĭk-buōng-guók.