跳至內容

Dâi-só

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dâi-só (代數) sê só-hŏk gì siŏh ciáh hŭng-ciĕ, ngiēng-géu só, só-liông, dâi-só-sék, guăng-hiê, huŏng-tiàng-sék lī-lâung, dâi-só giék-gáiu dēng-dēng ông-dà̤.