Dâu-hô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dâu-hô

Dâu-hô (豆腐) iâ â̤ siā có̤ dâu-ô (sĭk-cié diŏh tĕ̤k „dâ-âiu“), sê siŏh cṳ̄ng kék uòng-dâu có̤ gì niōng-niōng-sék gì siēu-siăh, â̤ dé̤ṳng puói buông.