Dâu-hô

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Dâu-hô

Dâu-hô (豆腐) iâ â̤ siā có̤ dâu-ô (sĭk-cié diŏh tĕ̤k „dâ-âiu“), sê siŏh cṳ̄ng kék uòng-dâu có̤ gì niōng-niōng-sék gì siēu-siăh, â̤ dé̤ṳng puói buông.